CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ THỜ VŨ KIÊM 

Địa chỉ : Đường 489 Hoành Sơn ,Giao Thủy, Nam Định
 
Kho xưởng :Số nhà 34 xóm Đình hát , Ninh Thượng ,Yên Ninh ,Ý Yên, Nam Định

SĐT: 0977 934122 _ 0948 999 622